Přidat do oblíbených Nastavit jako homepage

V nákupním košíku máte:

0 položek

v celkové ceně s DPH:

0,- zobrazit obsah košíku vymazat obsah košíku
Nabídka produktů
Zasílání novinek
Mohlo by vás zajímat
Doporučte nás

Zašlete známým odkaz na náš eshop.

Platební metody

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování
internetovém obchodě AVISTAR.CZ (platné od 1. 11. 2006)
 
Internetový obchod AVISTAR.CZ provozuje:
 
Avistar s.r.o.
Západní 35
779 00 Olomouc
IČO: 27 78 14 02
DIČ: CZ27781402
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 51640

tel. 605 931 919
e-mail: obchod@avistar.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen banka, č. účtu 2525285001/5500

Potvrzením objednávky se na zákazníka vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.avistar.cz. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
 
Vymezení pojmů:
 
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
Dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky).

Prodávající - podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky, nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (zákazník) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.
 
 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami, které neupravuje občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.
 
OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ:
 
Odesláním objednávky zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky, a zároveň se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.avistar.cz. Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí v den jejího odeslání. Jestliže zákazník správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí e-mailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému e-shopu. Potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud Vám potvrzení objednávky nedorazí na zadanou e-mailovou adresu, prosíme, kontaktujte nás.
 
Dále je možno objednávat také telefonicky a faxem.
 
Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: obchodní název nebo jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, IČO, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail.
V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má provozovatel nebo jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jim sdělených údajů.
Pokud došlo k vyprodání zboží v akci mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky, provozovatel to oznámí objednavateli a objednávka na zboží v akci za akční ceny se ruší.
 
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu), návod na používání výrobku a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.
 
 
CENY A PLATBY:
 
Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit prodejní cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny na hlavní stránce obchodu. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky a kupujícímu je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
 
 
PLATBA:
 
Platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty nebo jiným přepravcem.
 
Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet v eBance. Variabilní symbol - číslo objednávky. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.
 
Platba v hotovosti - při převzetí zboží (rozvoz zboží - pouze Olomouc a okolí).
 
On-line platba prostřednictvím přímého propojení s Vašim účtem u Raiffeisen banky.
 
 
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM:
 
Prodávající v následujících odůvodněných případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  • změnila se výrazným způsobem cena;
si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy či její části.
 
V případě, že by taková situace skutečně nastala, Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ...).
Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili převodem, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do tří pracovních dnů.
 
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:
 
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - v souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu v plné výši vrácena kupní cena za zboží.
 
Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být:
 
  • v původním obalu,
  • nesmí nést známky použití,
  • musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • a s originálním dokladem o koupi.
 
Neposílejte zboží na dobírku, nebudeme jej moci převzít. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Tato garance se nevztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.
 
Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Napište nám

Firma je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 51640